REALIZACJE

Nasze Realizacje:

Nasze Realizacje:

– geodezyjna obsługa przebudowy dworca PKP – stacja Rzeszów Główny,
– modernizacja EGiB w powiecie rzeszowskim – pomiar budynków w m. Mogielnica, Niechobrz, Boguchwała,
– mapa do celów projektowych pod przebudowę mostów drogowych w m. Wysoka Głogowska i Żarówka,
– inwentaryzacja powykonawcza 30. przyłączy zasilania eN i tablic informacyjnych przystanków w m. Stalowa Wola,
– mapa do celów projektowych pod rozbudowę sieci gazowej w m. Wilcza Wola, Cmolas, Kolbuszowa,
– geodezyjna obsługa budowy oczyszczalni ścieków w m. Przewrotne wraz przyłączem wodociągowym i kanalizacją sanitarną,
– geodezyjna obsługa budowy 7000 m kanalizacji sanitarnej w m. Zapole w powiecie kolbuszowskim,
– mapa do celów projektowych – linia kolejowa 106 Rzeszów – Jasło w km 0.40 – 47.00
– modernizacja EGiB w powiecie sanockim, obręby Kalnica, Sukowate, Zawadka Morochowska,
– aktualizacja baz danych BDOT 500 i GESUT dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego,
– tyczenia domów jednorodzinnych w miejscowościach Zabajka, Matysówka, Niechobrz, Głogów Małopolski, Dąbrowa,
– inwentaryzacje powykonawcze domów jednorodzinnych w miejscowościach Zabajka, Zaczernie, m. Rzeszów, Głogów Małopolski,
– mapy do celów projektowych pod mieszkalnictwo jednorodzinne w miejsowościach Rudna Mała, Wola Cicha, Zabajka, Wyżne, Głogów Małopolski, Kielnarowa, Wysoka Głogowska,
– geodezyjna obsługa przebudowy sieci ciepłowniczej w Rzeszowie na ul. Przy Torze- Wyzwolenia,
– aktualizacja baz danych EGiB w powiecie ropczycko – sędziszowskim obręby ewidencyjne Brzezówka i Lubzina.
– inwentaryzacja powykonawcza drogi ekspresowej S7 w km 583+517-603+470 w powiecie Jędrzejowskim,

Realizacje przy których współpracowaliśmy:

– mapa do celów projektowych pod drogę ekspresową S7 w powiecie miechowskim,
– inwentaryzacja powykonawcza DW 869 „Droga Lotniskowa” w miejscowości Tajęcina-Jasionka,
– mapa co celów projektowych dla modernizacji przepustów kolejowych na linii 106 Rzeszów – Jasło w miejscowościach Boguchwała, Glinik Charzewski, Dobrzechów, Tułkowice,
– mapa co celów projektowych pod kabel SRK na odcinku stacja Jasło Towarowe,
– mapa co celów projektowych pod budowę peronu w miejscowości Kożuchów pow. Strzyżowski,
– mapa co celów projektowych pod kabel SRK na odcinku stacja Rzeszów Główny – Rzeszów Staroniwa – Stacja Boguchwała,
– geodezyjna obsługa budowy DW 988 (obwodnica Czudca),
– mapa do celów projektowych dla obwodnicy Jasła,
– mapa do celów projektowych dla obwodnicy Mielca,
– inwentaryzacje powykonawcze domów jednorodzinnych w powiecie rzeszowskim
– geodezyjna obsługa budowy autostrady A4 Tarnów – Dębica,
– geodezyjna obsługa zapory wodnej w Skrzyszowie k. Tarnowa,
– geodezyjna obsługa autostrady A4 na odcinku Rzeszów – Jarosław wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
– geodezyjna obsługa modernizacji linii kolejowej nr 91 w miejscowości Rogóżno (stacja) oraz Munina – Radymno (szlak),
– geodezyjna obsługa modernizacji linii kolejowej nr 91 na odcinku Radymno-Żurawica,
– geodezyjna obsługa modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło na odcinku Boguchwała-Stacja Czudec,
– pomiary batymetryczne kopalni odkrywkowej w Woli Dalszej i Gniewczynie Łańcuckiej,
– pomiary mas ziemnych na terenie otaczarni w Ropczycach,
– modernizacji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Straszydle pow. rzeszowski i Żołynia pow. łańcucki,
– mapa do celów projektowych pod bramownicę VIA-Toll na autostradzie A4 w miejscowości Zaczernie-Nowa Wieś,
– wektoryzowanie map analogowych, tworzenie mapy zasadniczej z istniejących materiałów PODGiK dla miejscowości Żołynia pow. łańcucki,
– geodezyjna obsługa budowy autostrady A4 Dębica – Rzeszów wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
– geodezyjna obsługa drogi ekspresowej S7 (obwodnica Kielc) wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
– geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych (fabryka MTU Tajęcina-Jasionka),
– mapy do celów projektowych pod sieci światłowodowe w miejscowości Głogów Małopolski, Tajęcina, Jasionka, Rudna Mała,
– mapy do celów projektowych pod kanalizację deszczową w miejscowościach Przewrotne Hucisko i Pogwizdów Stary,
– geodezyjna obsługa modernizacji ulicy Warszawskiej w Rzeszowie,

LOGO_FULL_COLOR